ZKM w Elblągu

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Rejestracja w Internetowej Obsłudze EKM

Jeżeli jesteś już posiadaczem spersonalizowanej (imiennej) Elbląskiej Karty Miejskiej, podaj numer posiadanej karty oraz numer PESEL podany w trakcie wydawania EKM.

Dane klienta
*
*
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe
Kontrola antyspamowa
Akceptuję Regulamin użytkowania oraz Regulamin doładowań on-line i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą danych osobowych (uwagi i pouczenia), podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na EKM zdjęcie nie narusza przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię ZKM w Elblągu z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.
Uwagi i pouczenia

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuję co następuje: dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji właściciela imiennej Elbląskiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego (zwanej dalej EKM) w razie wydania kolejnej nowej EKM w przypadku jej utraty lub uszkodzenia powodujący brak możliwości odczytu zapisanych na niej informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu. Dane dotyczące numeru EKM, daty i godziny sprzedaży, numeru punktu zakupu oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz linii, w której dokonano kasowań EKM, daty i godziny kontroli, zablokowanych EKM będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania w sytuacji określonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o., ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że wszystkie wiadomości i potwierdzenia z Internetowej Obsługi Elbląskiej Karty Miejskiej są wiadomościami automatycznymi - dlatego mogą być kwalifikowane przez programy pocztowe, jako SPAM lub wiadomości do usunięcia.
Jeżeli po zakupie biletu nie otrzymasz e-maila potwierdzającego dokonaną transakcję -należy sprawdzić, czy list nie znalazł się w folderze niechcianej poczty (SPAM lub "wiadomości - śmieci").
Warto sprawdzić czy w ustawieniach konta pocztowego nie jest włączona opcja automatycznego kasowania niechcianej poczty.